Điểm báo ngày 25/9

25/09/2020 14:01

Thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Tin Tức 24/9)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên nằm ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Ninh, với diện tích 13.303 ha, bao gồm Khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao và Khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc.

Trong đó, Khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao tại thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên, có diện tích 6.403,7 ha. Phạm vi gồm thành phố Uông Bí 2.551 ha, thuộc 5 phường: Phương Nam, Phương Đông, Yên Thanh, Quang Trung và Trưng Vương; thị xã Quảng Yên 3.852,7 ha, thuộc 8 xã, phường: Đông Mai, Minh Thành, Sông Khoai, Cộng Hòa, Hiệp Hòa, Yên Giang, Tân An và Hoàng Tân.

Khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc thuộc thị xã Quảng Yên, với diện tích 6.899,3 ha, thuộc 7 phường, xã: Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc, Phong Hải, Tiền Phong, Liên Vị và Liên Hòa.

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển của khu kinh tế. Quy mô, vị trí của từng khu chức năng được xác định trong quy hoạch xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên nhằm khai thác lợi thế và điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các khu kinh tế ven biển như: Vân Đồn; Đình Vũ - Cát Hải; Thái Bình; qua đó, phát triển nhóm các khu kinh tế ven biển để phát huy tiềm năng lai thế cạnh tranh của từng khu kinh tế và xây dựng mối liên kết về phát triển kinh tế - xã hội giữa các khu kinh tế với khu vực lân cận. Khu kinh tế ven biển Quảng Yên kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh: bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực.

Bên cạnh đó, mục tiêu của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên nhằm xây dựng và phát triển thành khu kinh tế ven biển đa ngành, hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hậu cần cảng và đô thị hiện đại, thông minh của tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đồng bằng sông Hồng; tạo môi trường sống hiện đại thông qua phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; phát triển các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Đồng thời, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên tạo việc làm, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập cho người lao động.

Lộ trình và kế hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển Quảng Yên gồm: Giai đoạn I (từ năm 2020 - 2021): Xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ cho dự án trong khu kinh tế; giai đoạn II (từ năm 2021 - 2025): Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các khu chức năng của khu kinh tế; giai đoạn III (từ năm 2026 - 2035): Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng của toàn Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, từng bước hình thành đô thị thông minh.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

10 năm thực thi cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 2011): Bước đột phá của Quảng Ninh (Công Thương 25/9)

Qua 10 năm thực thi Cương lĩnh 2011, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là tiếp tục kế thừa, phát triển tư duy, tầm nhìn, lộ trình, phương thức phát triển của nhiệm kỳ thứ XIII, suốt 5 năm của nhiệm kỳ XIV, tỉnh Quảng Ninh không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững; nội lực của tỉnh được củng cố, tăng cường, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Tại tỉnh Quảng Ninh, việc triển khai Cương lĩnh 2011 đã được cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng các đề án lớn, báo cáo Trung ương cho chủ trương triển khai nhằm đề xuất các cơ chế, đột phá cho phát triển; đồng thời đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách của Trung ương như: Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái" được Bộ Chính trị cho chủ trương tại Thông báo 108-TB/TW, ngày 1/10/2012 với 7 nhóm cơ chế, chính sách; Đề án "Xây dựng khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino tại khu kinh tế Vân Đồn" được Bộ Chính trị cho chủ trương tại Thông báo 138-TB/TW, ngày 24/6/2013 đồng ý các đề xuất đột phá; Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" (Đề án 25) làm cơ sở thực tiễn để Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) chỉ đạo triển khai trong phạm vi cả nước...

Nhờ đó, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%, cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong điều kiện bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Đến năm 2020, quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng nhanh, đạt 211.476 tỷ đồng, tăng gấp 1,86 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững so với năm 2015: Tỷ trọng khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm tăng từ 43,1% lên 44,6%; công nghiệp - xây dựng duy trì ổn định ở mức 49%; nông - lâm - thủy sản giảm từ 7,7% xuống 5,9%. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm ước đạt hơn 212.492 tỷ đồng, tăng 29,56% so với giai đoạn 2011 - 2015. Cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch tích cực, thu ngân sách nội địa luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước có đóng góp về Trung ương; kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách được tăng cường; bảo đảm cân đối vững chắc thu, chi ngân sách địa phương.

Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 12,1%/năm, năm 2020 đạt 292,9 triệu đồng/người, tăng gấp 1,77 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm ước đạt 341.644 tỷ đồng, tăng 1,56 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, bình quân tăng 10,3%/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra 10%). Tích cực tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công; tỷ lệ chi đầu tư phát triển hằng năm đều đạt trên 55%. Hiệu quả đầu tư không ngừng được cải thiện. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người ước đạt trên 6.700 USD/người/năm, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước.

Không chỉ tăng trưởng theo con số, chất lượng tăng trưởng của tỉnh được cải thiện đáng kể. Quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; dịch vụ, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh". Thực hiện ba đột phá chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có bước đột phá.

Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá, tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn - nguồn động lực đột phá mạnh mẽ cho đầu tư phát triển. Chủ động phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Là một trong những ngành sản xuất quan trọng của tỉnh, sản lượng sản xuất than trong 5 năm qua đạt 201 triệu tấn, bình quân tăng 4,1%/năm; tỷ trọng đóng góp ngành khai khoáng trong GRDP giảm dần từ 21,3% năm 2015 xuống còn 17,3% năm 2020, phù hợp với lộ trình đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh" của tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh cũng từng bước thực hiện lộ trình kết thúc khai thác than lộ thiên theo quy hoạch của Chính phủ.

Đồng hành với tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong những năm qua đã thực hiện rất nhiều giải pháp để hiện thực hóa mô hình tăng trưởng này. Điển hình trong khai thác than hầm lò, TKV đã đầu tư hệ thống lò chợ cơ giới hóa áp dụng ở nhiều diện sản xuất khác nhau. Từ lò chợ cơ giới hóa áp dụng đầu tiên tại Công ty Than Khe Chàm (năm 2015) đến nay, Tập đoàn đã nhân rộng 10 dây chuyền đồng bộ cơ giới hóa đang hoạt động tại 8 đơn vị, gồm: Than Hà Lầm, Than Vàng Danh, Than Khe Chàm, Than Núi Béo, Than Mông Dương, Than Dương Huy, Than Quang Hanh và Than Uông Bí.

Với các mỏ lộ thiên giai đoạn 2015 - 2020, Tập đoàn đã đầu tư các loại ôtô vận tải chở đất đá có tải trọng lên đến 130 tấn; khai thông các mỏ lộ thiên để tạo ra những khai trường lớn hơn, từng bước băng tải hóa vận chuyển than, đất đá và sử dụng công nghệ vận tải liên hợp ôtô - băng tải tại mỏ than Cao Sơn với công suất 20 triệu m3/năm để giảm giá thành, chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường...

Cùng với các giải pháp ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại vào sản xuất, hàng năm, TKV đã chi gần 1.000 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường. Đến năm 2019, Tập đoàn đã hoàn thành các công trình trong Đề án đảm bảo môi trường cấp bách ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể, đã trồng cây phủ xanh trên 1.000ha bãi thải; đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành 45 trạm xử lý nước thải mỏ công suất trên 120 triệu m3/năm, đảm bảo 100% nước thải hầm lò được xử lý theo tiêu chuẩn môi trường. Các đơn vị thuộc TKV đầu tư máy phun sương dập bụi cao áp để tăng hiệu quả chống bụi cho khu vực khai thác và các tuyến đường vận chuyển than, áp dụng giải pháp tăng cường vận chuyển than bằng băng tải giảm thiểu bụi, tiếng ồn gây ảnh hưởng đến dân cư, đô thị.

Cùng với đó, TKV đã tiến hành di chuyển nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất than ra khỏi các trung tâm thành phố, góp phần cải thiện môi trường cảnh quan và phát triển đô thị của vùng mỏ. Tiêu biểu, giữa năm 2019, TKV đã chấm dứt hoạt động Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng (quy mô rộng gần 33ha)…

Quảng Ninh 'xóa trắng' thôn, xã nghèo (Thanh Niên 25/9)

Những năm gần đây, diện mạo của Quảng Ninh đang đổi thay từng ngày khi tỉnh này hiện đã trở thành địa phương “xóa trắng” thôn, xã nghèo.

Để có được diện mạo này là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, kết hợp với cách làm sáng tạo của chính quyền nơi đây.

Năm 2005, tỉnh Quảng Ninh có 27 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Sau 10 năm thực hiện các chính sách phát triển KT-XH cho đồng bào khu vực này, đến năm 2015, tỉnh vẫn còn 22 xã và 11 thôn nằm trong diện đặc biệt khó khăn với 9.658 hộ nghèo, cận nghèo; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn cao gấp 14 lần so với ở xã khu vực 1. Nếu không xóa bỏ được tâm lý trông chờ ỷ lại của người dân thì cái nghèo khó mà được cắt đứt triệt để.

Tháng 1.2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 196/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Đây được xem như một đề án đặc biệt, thể hiện cách làm sáng tạo, riêng có của Quảng Ninh với kỳ vọng sẽ phá vỡ những rào cản trong công tác giảm nghèo, hiện thực hóa mục tiêu xóa thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, triển khai đề án, vai trò của người dân và chính quyền cơ sở được thể hiện rõ nét nhất thông qua sự vào cuộc trách nhiệm với phương châm “Nhà nước không làm thay, làm hộ”. Để thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn một cách bền vững, các xã, thôn, người dân phải trực tiếp tham gia và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Ngân sách chỉ hỗ trợ khi các địa phương có đề án, giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân.

Cách làm quyết liệt và sáng tạo trên đã đem lại hiệu quả bất ngờ. Đầu năm 2018, 44 hộ dân đồng bào dân tộc Dao xã Đồn Đạc (H.Ba Chẽ), một trong những xã khó khăn của tỉnh Quảng Ninh, đã chủ động viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo. Từ sự kiện trên, hàng trăm hộ nghèo ở các huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng viết đơn tự nguyện thoát nghèo, nhường sự hỗ trợ lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Anh Chìu Sinh Vày (40 tuổi, thôn Khe Mằn, xã Đồn Đạc, H.Ba Chẽ) cho biết, cách đây 7 năm gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Biết rằng khi ra khỏi diện nghèo, sẽ không được hưởng hỗ trợ hộ nghèo của Nhà nước, nhưng với quyết tâm thoát nghèo, gia đình anh Vày đã chăm chỉ làm ăn, chắt chiu để vươn lên. Từ nguồn vay vốn của địa phương, gia đình anh đang có 12 ha rừng trồng keo và quế… và từ đó, gia đình anh cũng đã cất được một ngôi nhà mới khang trang.

Đề án 196 xác định mục tiêu rất rõ ràng và lộ trình cụ thể hằng năm để đến năm 2020 đưa tất cả các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135. Nhưng với cách làm riêng biệt, đến hết năm 2019, tỉnh Quảng Ninh về đích trước 1 năm so với lộ trình đề ra. Bên cạnh đó, 100% các xã đặc biệt khó khăn có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã; 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn; 100% số hộ dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 97,82% số hộ dân tại xã, thôn đặc biệt khó khăn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 61,99% năm 2015 xuống còn 13,38% cuối năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, cách làm chủ động, sáng tạo, đột phá trên đã đem lại hiệu quả cao, tạo sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt về diện mạo nông thôn, miền núi, biên giới cũng như ở những địa bàn đặc biệt; góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2014 - 2019, từ kênh của Ngân hàng Chính sách xã hội, đã có trên 55.200 lượt khách hàng tại các xã, thôn vùng khó khăn được hỗ trợ vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 2.100 tỉ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp trên 4.800 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; thu hút và tạo việc làm cho trên 30.100 lao động.

 Quảng Ninh và hành trình vươn cao tầm vóc mới - Bài 1: Ba mũi đột phá thu hút đầu tư (Thời Báo Tài Chính 24/9)

Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương năng động, đi đầu trong cả nước, tạo ra nhiều mô hình, cách làm đột phá, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, với 3 mũi đột phá trong thu hút đầu tư.

Từ năm 2013, trong điều kiện khung pháp lý về đầu tư công - tư chưa đầy đủ, Quảng Ninh đã mạnh dạn nghiên cứu và đi đầu một số mô hình đầu tư mới, nhằm kết hợp và huy động nguồn lực từ khối tư nhân.

Trong đó phải kể đến là thí điểm đầu tư theo các hình thức: “đầu tư công - quản lý tư” (Nhà nước bỏ vốn đầu tư, giao cho đơn vị có đủ năng lực để quản lý, khai thác); “đầu tư tư - sử dụng công” (nhà đầu tư bỏ vốn, Nhà nước thuê lại).

Tuy nhiên, không trông chờ vào nguồn ngân sách từ Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, mạnh dạn huy động nguồn lực đầu tư tư nhân để hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông (HTGT), thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Với 3 mũi đột phá: Lãnh đạo công - Quản trị tư; Đầu tư công - Quản lý tư; Đầu tư tư - Sử dụng công, Quảng Ninh đã thành công trong thu hút các nhà đầu tư với hàng loạt công trình trọng điểm, động lực như: Cầu Bạch Đằng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái, đường dẫn cầu Bắc Luân II…

Sự thành công trong thu hút tư nhân  nguồn lực tư nhân vào phát triển HTGT xuất phát từ việc Quảng Ninh xác định chọn các nhà đầu tư (NĐT) có tiềm lực kinh tế. tỉnh Quảng Ninh đã chủ động khâu giải phóng mặt bằng, bàn giao cho NĐT mặt bằng sạch.

Đặc biệt kết cấu hạ tầng đã có bước phát triển cơ bản với nhiều dự án động lực, điển hình như: Đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cô Tô, hoàn thành nâng cấp cải tạo quốc lộ 18A đoạn Uông Bí - Hạ Long, Trung tâm thương mại Vincom Center Hạ Long, Công viên SunWorld, Trường quốc tế KinderWorld, Bệnh viện Vinmec, KS Vinpearl Hạ Long, Wyndham... chính thức đi vào hoạt động hiệu quả.

Việc triển khai đồng bộ HTGT trên cả ba lĩnh vực chiến lược là đường bộ, đường không và đường biển trong vòng ba năm trở lại đây đã tạo ra bước đột phá lớn đưa Quảng Ninh bước sang một giai đoạn mới, mở rộng cánh cửa ra khu vực và thế giới.

GRDP duy trì tốc độ tăng trưởng cao: bình quân 5 năm (2011-2015) đạt 9,2%, năm 2016 đạt 10,1%, 9 tháng đầu năm 2017 đạt 9,7%, GDP bình quân đầu người năm 2016 đạt 4.050 USD; Thu ngân sách luôn đứng vào tốp 5 địa phương có số thu cao nhất cả nước...

Quảng Ninh xác định rõ mục tiêu thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, trong đó ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường; khuyến khích và ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài vào những loại hình dịch vụ chất lượng cao; xây dựng hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối nhanh hơn với khu vực và quốc tế, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Song song với đó là đa dạng hoá các hình thức đầu tư để huy động và nâng tỷ trọng của vốn FDI vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng. Chủ động đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và triển khai các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế…

Với cách làm đó, 10 năm gần đây, tỷ trọng đầu tư công của tỉnh Quảng Ninh đã giảm dần (từ 60% năm 2010 xuống 37% năm 2015, 28% năm 2019); đầu tư nước ngoài tăng mạnh (từ 5% năm 2010 lên 45% năm 2019); đầu tư tư nhân trong nước tiếp tục tăng, chiếm tới 43% tổng vốn đầu tư.

Đến nay, Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương năng động, đi đầu trong cả nước, tạo ra nhiều mô hình, cách làm đột phá, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Từ một tỉnh phụ thuộc phần lớn vào ngân sách Trung ương, đến năm 2004, Quảng Ninh vươn lên thành địa phương tự cân đối và dần nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu nội địa cao nhất cả nước. Từ 2011, Quảng Ninh liên tục ở vị trí thứ 5, thứ 6.

Năm 2019, thu ngân sách của Quảng Ninh đạt 46.173 tỉ đồng, trong đó thu nội địa là 34.702 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP từ năm 2016 đến nay luôn đạt trên 10%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 6135 USD/ người/năm. Thế và lực của tỉnh Quảng Ninh sau 35 năm đổi mới, nhất là trong những năm gần đây càng khẳng định rõ vai trò là một trong những cực tăng trưởng của miền Bắc.

Ngoài là trung tâm sản xuất than, nhiệt điện lớn nhất cả nước, Quảng Ninh còn là một trong những trung tâm du lịch quốc tế. Năm 2019, thu hút hơn 14 triệu lượt khách, trong đó có 5,75 triệu lượt khách quốc tế.

Là tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá, đi đầu với những mô hình mới đột phá thành công trong cải cách hành chính, với điểm sáng là trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.

Đây cũng là một trong số ít địa phương tiên phong "lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư", thúc đẩy mô hình đối tác công - tư để huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Không chỉ vậy, Quảng Ninh còn là địa phương điển hình đang thực hiện thành công quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh" với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Nhờ vậy, tỉ trọng khu vực nông nghiệp giảm dần, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng nhanh và giữ vai trò chủ đạo, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Môi trường đầu tư của tỉnh Quảng Ninh không ngừng được cải thiện, liên tục dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (ParIndex), thu hút vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh trong những năm gần đây với sự có mặt của nhiều nhà đầu tư chiến lược của những thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế…

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội luôn luôn được chăm lo đảm bảo. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới đến hết năm 2019 chỉ còn 0,52%. Công tác y tế có nhiều chuyển biến, số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 54,6 giường (gấp đôi bình quân chung của cả nước).

Chỉ số phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm năm địa phương cao nhất cả nước. Diện mạo nhiều vùng nông thôn thay đổi rõ rệt. Đến hết năm 2019 đã có 5 đơn vị cấp huyện và 94/111 xã đạt tiêu chí NTM; xã Việt Dân (Đông Triều) là xã đầu tiên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong cả nước. Tỉnh đã hoàn thành Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, về đích trước 1 năm so với kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết: Công cuộc đổi mới tại tỉnh Quảng Ninh là quá trình không ngừng tìm tòi, thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phấn đấu đầy gian khổ của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh.

Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng, tích cực tổng kết thực tiễn và đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế; đề ra được những chủ trương, chính sách phù hợp với sự phát triển của tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh đã cho thấy tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn và liên tục đổi mới để vươn lên trở thành một trong những đầu tàu phát triển của khu vực phía Bắc, một trong những trọng điểm kinh tế, trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.

Quảng Ninh đang tiến đến gần mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế và là địa phương đáng sống, làm việc…

Theo số liệu thống kê của Sở KH&ĐT, từ năm 1990 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được hơn 200 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký trên 6,5 tỷ USD; có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang có hoạt động đầu tư. Các dự án FDI chủ yếu tập trung vào lĩnh vực: Du lịch, dịch vụ, khách sạn, công nghiệp, khai khoáng, sản xuất sợi, vật liệu xây dựng... Hiện Quảng Ninh đang nằm trong danh sách các địa phương có dự án FDI được cấp phép mới cao của cả nước.

Quảng Ninh và hành trình vươn cao tầm vóc mới - Bài 2: Nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo giải quyết tốt những yêu cầu về an sinh xã hội. Nâng mức hỗ trợ cao hơn so với mức tối thiểu do Nhà nước quy định, mở rộng đối tượng thụ hưởng theo chính sách... nâng tổng chi cho an sinh xã hội từ năm 2016 đến nay khoảng 8.981 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách, trong đó 19 chính sách riêng về an sinh, phúc lợi xã hội, nổi bật như: Chính sách bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh; mức chi hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020; chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh...

Để đảm bảo sự phát triển xã hội lâu dài, bền vững, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đầu tư xây dựng  kết cấu hạ tầng, nhất là ở khu vực nông thôn phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã bố trí ngân sách 2.674 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; trong đó có việc hỗ trợ, đầu tư mạnh cho kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm. Việc phủ điện lưới quốc gia đến các thôn, bản xa xôi, đến các xã đảo cũng được tập trung đầu tư. Đến nay, các xã đảo trên địa bàn tỉnh và 100% thôn, bản trong đất liền đều có điện lưới quốc gia.

Tỉnh Quảng Ninh còn bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực với tổng kinh phí 1.544 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư hệ thống hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất. Qua đó đã giúp diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Toàn tỉnh có 89/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên nguồn lực từ ngân sách đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống giáo dục - đào tạo; y tế theo hướng đạt chuẩn, đồng bộ, hiện đại. Mô hình giáo dục thông minh trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 545 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 85%, tăng 161 trường so với năm 2015. Hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã cũng được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị đến nhân lực, tạo thuận lợi cho bà con đến khám, chữa bệnh, cũng như triển khai tốt hoạt động dự phòng, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Các địa phương cũng thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động nông thôn. Qua đó, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên rõ rệt. Đến hết năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt khoảng 85%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ 45,5%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Giai đoạn 2016-2020, mỗi năm giải quyết tạo việc làm tăng thêm trên 19.000 lao động/năm. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,9%.

Tỉnh đã hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (giai đoạn 2); Đề án di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nguy hiểm... Hoàn thành việc triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công (giai đoạn 2) với gần 4.000 hộ gia đình được thụ hưởng chính sách...

Tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực lớn cho các vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, yếu thế; từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương, vùng miền bằng cơ chế đặc thù, cách làm sáng tạo, bài bản...

Từ năm 2016 đến nay, các địa phương đã hỗ trợ cho 5.966 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn về đất ở, đất sản xuất; hỗ trợ công trình nước sinh hoạt tập trung cho 2.178 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 5.268 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 614 hộ...

Hiện, tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lần lượt từ 93% và 91,4% năm 2015 lên 98% và 98,3% năm 2020. Hết năm 2019, toàn tỉnh không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Quảng Ninh còn tích cực thực hiện hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người cao tuổi, hộ cận nghèo... tăng tỷ lệ hỗ trợ mua BHYT đối với hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình so với quy định của trung ương...

Hiện tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh đạt 95% (cả nước đạt 90,7%); 100% số người nghèo, đối tượng chính sách được khám, chữa bệnh bằng BHYT; trên 97% dân số được khởi tạo hồ sơ sức khỏe, trong đó trên 82% hồ sơ được cập nhật thông tin...

Năm 2020, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, cùng với cả nước, Quảng Ninh đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đồng thời có giải pháp thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, trong đó có việc thu hút các nhà đầu tư ngoại.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Với mục tiêu phát triển giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc, tỉnh luôn xác định ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến với Quảng Ninh.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã nhanh chóng tạo các điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch, dịch vụ phát triển. Ngoài gói kích cầu du lịch triển khai từ trước (200 tỷ đồng), mới đây tỉnh cũng đã nhanh chóng bổ sung thêm gói kích cầu du lịch trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Cùng với đó là tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để khôi phục, phát triển, mở rộng các tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới, nhằm thu hút, tạo sự hấp dẫn, mới lạ cho du khách.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đang tích cực khôi phục trở lại các hoạt động phục vụ du khách, chú trọng quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng các sản phẩm kích cầu riêng, triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng kèm dịch vụ... đảm bảo cả về chất lượng cũng như công tác phòng chống dịch, thực hiện thắng lợi, hiệu quả “mục tiêu kép" của Chính phủ vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Với những thành quả đó, việc chăm lo công tác an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ninh những năm qua đã góp phần ổn định cuộc sống người dân trên địa bàn. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm từ 4,56% năm 2015 xuống còn 0,36% năm 2020. Những thành quả này ngày càng tạo thêm động lực để người dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

Ngày 8/9/2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 286/2020/NĐ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Gói kích cầu lần này lên tới 100 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục kéo dài thời gian giảm 50% giá vé cho du khách tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử từ ngày 9/9 đến hết ngày 31/12/2020. Đặc biệt, tỉnh sẽ miễn phí tham quan đối với khách lưu trú trên Vịnh Hạ Long vào các ngày lễ lớn: Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ...

Giải pháp kích cầu của tỉnh được ban hành kịp thời thực sự là động lực quan trọng chia sẻ, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ, du lịch nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo ra khí thế mới cho ngành Du lịch Quảng Ninh, thúc đẩy KT-XH địa phương.

Quảng Ninh và hành trình vươn cao tầm vóc mới - Bài 3: Hiện đại hóa nền hành chính công

 Đến nay, nền hành chính công của tỉnh Quảng Ninh đã được hiện đại hóa, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư nguồn lực xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện điều hành, quản lý các công việc và giải quyết thủ tục hành chính.

Điển hình như huyện Ba Chẽ - Huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, những năm qua, Ba Chẽ đã tập trung đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin. Đến nay 100% cán bộ công chức của huyện đã sử dụng thuần thục hệ thống phần mềm chính quyền điện tử tỉnh, thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, luân chuyển văn bản trên môi trường mạng. Qua đó không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính, mà còn góp phần thay đổi lề lối làm việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Hiện nay, hệ thống chính quyền điện tử đã được đồng bộ tới 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản công chức điện tử và sử dụng thành thạo các tiện ích do Hệ thống Chính quyền điện tử cung cấp. Hoàn thành và đưa 239 điểm cầu trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã vào hoạt động.

Số thủ tục hành chính cấp tỉnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 là 1.500 thủ tục hành chính, đạt 85% ở cả 3 cấp. Qua đó đã tiết giảm thời gian và chi phí đi lại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, của người dân và doanh nghiệp, đồng thời cập nhật được những thông tin kịp thời, chính xác từ tỉnh đến cơ sở, tạo ra những chuyển biến căn bản trong quá trình hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng môi trường công vụ hiện đại, minh bạch.

Với sự nỗ lực trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT ICT Index của Quảng Ninh 3 năm liền (2016-2018) đứng thứ 4 toàn quốc và vươn lên thứ 3 toàn quốc năm 2019. Đồng thời đóng góp quan trọng vào việc đưa Quảng Ninh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX và Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI 3 năm liên tiếp từ 2017 đến 2019.

Cùng với việc thu hút vốn đầu tư FDI, Quảng Ninh cũng đang nỗ lực không ngừng đổi mới, là điển hình của cả nước và đi đầu về cải cách hành chính; mạnh dạn đưa nhiều mô hình mới vào vận hành một cách thực chất và hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, mô hình một cửa về xúc tiến đầu tư (IPA).

Qua đó, tạo hành lang pháp lý thông thoáng – minh bạch, đồng thời rút ngắn 40% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe và hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đây là minh chứng về một môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn và an toàn với những chính sách, chế độ ưu đãi cao nhất của của tỉnh Quảng Ninh dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trên cơ sở kế thừa, xây dựng trên nền tảng chính quyền điện tử giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện xây dựng Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020. Trong đó, tỉnh đã tập trung đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài nguyên và môi trường, giao thông, du lịch giúp cải thiện và nâng cao sự tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, chất lượng hiệu quả công việc.

Đến hết năm 2019, Đề án thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh đã triển khai và có những kết quả bước đầu.Toàn tỉnh đã có 46 trường học với 551 lớp học áp dụng công nghệ thông minh. Triển khai dự án xây dựng 3 bệnh viện thông minh hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. Kết nối đến 1.300 camera thuộc 9 lĩnh vực trên địa bàn TP Hạ Long, trong đó lĩnh vực giao thông đã kết nối 30 camera đặt tại các điểm nút giao thông quan trọng.

Đã xây dựng 86 trạm quan trắc, nâng cao năng lực quan trắc, kiểm soát môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đầu tư hệ thống Wifi miễn phí trên địa bàn tỉnh với 107 điểm phát sóng đã phục vụ tốt cho du khách, hỗ trợ du lịch, tạo nền tảng cho các ứng dụng thông minh hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ.

Những kết quả đã đạt được là nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ-công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; phát huy vai trò là cực tăng trưởng phía Bắc tạo sự kết nối, có sức lan tỏa trong vùng và cả nước.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, liên tiếp trong những ngày qua, hàng loạt công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo điểm nhấn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh và các địa phương đã được khánh thành đưa vào sử dụng và gắn biển chào mừng.

Tiêu biểu trong số đó phải kể đến là công trình đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần (huyện Cô Tô); công trình Hệ thống giao thông kết nối 104 thôn, bản của huyện Bình Liêu; công trình tuyến đường từ Cảng hàng không quốc tế Quảng Ninh đến khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn; Cụm công trình Trung tâm Hành chính tỉnh; công trình đường vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử v.v.. Từ các công trình này sẽ lan tỏa niềm vui, sự phấn khởi, niềm tự hào, cũng như khẳng định sự nỗ lực, không ngừng vươn lên của các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, là một trong những động lực, cực tăng trưởng ở khu vực phía Bắc....

Vũ Đức


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin sở ban ngành
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.